Login

Chào mừng quý khách đến với website Yến sào Cần Thơ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

  Video

  Đường dây nóng


  Bạch Thanh Yến

  Bạch Thanh Yến

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Bạch Minh Yến

  Bạch Minh Yến

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Bạch Nguyên Yến

  Bạch Nguyên Yến

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Thanh Yến Phương Nam

  Thanh Yến Phương Nam

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Minh Yến Phương Nam

  Minh Yến Phương Nam

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Nguyên Yến Phương Nam

  Nguyên Yến Phương Nam

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Thanh Yến Đảo

  Thanh Yến Đảo

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Nguyên Yến Đảo

  Nguyên Yến Đảo

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Kỳ Thanh Yến

  Kỳ Thanh Yến

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Kỳ Nguyên Yến

  Kỳ Nguyên Yến

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Bạch Thanh Yến Thượng Hạng

  Bạch Thanh Yến Thượng Hạng

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Bạch Minh Yến Thượng Hạng

  Bạch Minh Yến Thượng Hạng

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Bạch Nguyên Yến Thượng Hạng

  Bạch Nguyên Yến Thượng Hạng

  Bạch Yến (hay còn gọi là tổ yến trắng) với hàm lượng dinh dưỡng quý giá gồm hơn 20 acid amin thiết yếu và acid sialic, tỉ lệ Canxi cao hơn hẳn các loại tổ yến thông thường, là thiên phẩm dành cho sức khỏe và sắc đẹp.

  Thanh Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Thanh Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Minh Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Minh Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Nguyên Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Nguyên Yến Phương Nam Thượng Hạng

  Tổ Yến Phương Nam (hay còn gọi là tổ yến hồng Phương Nam) được biết đến như một loại tổ yến đặc biệt quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở khu vực ven biển miền Trung. Với hàm lượng dinh dưỡng quý giá vượt trội, tỉ lệ protein cao hơn hẳn tổ yến thông thường, cùng hương vị thơm ngon đặc trưng và màu sắc sang trọng, Tổ Yến Phương Nam Yến Việt là kết tinh diệu kỳ từ thiên nhiên, dành tặng cho sức khỏe và sắc đẹp để hạnh phúc của bạn mãi thăng hoa theo thời gian.

  Thanh Yến Đảo Thượng Hạng

  Thanh Yến Đảo Thượng Hạng

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Nguyên Yến Đảo Thượng Hạng

  Nguyên Yến Đảo Thượng Hạng

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Kỳ Thanh Yến Thượng Hạng

  Kỳ Thanh Yến Thượng Hạng

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.

  Kỳ Nguyên Yến Thượng Hạng

  Kỳ Nguyên Yến Thượng Hạng

  Từ ngàn xưa, chim Yến kiếm ăn giữa thinh không, kết tinh tinh hoa thiên nhiên thành những sợi đan dệt vào nhau tạo ra những tổ yến bám chặt vào vách đá, hài hòa cả âm và dương, tách biệt giữa bụi trần thế gian. Những tổ yến được chim làm tổ trong một thời gian dài, chịu tác động từ thiên nhiên và khu vực núi đá tạo thành những tổ yến có màu đỏ thẫm như huyết, gọi là Kỳ Yến. Đặc tính quý hiếm và những giá trị cao về hàm lượng khoáng chất đã làm nên sản vật Kỳ Yến vô giá từ thiên nhiên.