Login

Chào mừng quý khách đến với website Yến sào Cần Thơ

  Video

  Đường dây nóng


  Liên kết

   


  Tổ yến sơ chế 3

  Tổ yến sơ chế 3

  Yến sơ chế 3: Tổ yến bị vỡ, chế biến sơ, đươc làm sạch 80-90% lông nhưng vẫn còn lông măng. Trọng lượng : 50 gram và 100 gram

  Tổ yến sơ chế 1

  Tổ yến sơ chế 1

  Yến sơ chế 1: Tổ yến nguyên, chế biến sơ, đươc làm sạch 80-90% lông nhưng vẫn còn lông măng. Trọng lượng : 50 gram và 100 gram

  Tổ yến tinh chế đảo

  Tổ yến tinh chế đảo

  Tinh chế đảo: Tổ yến đảo đã ngâm, làm sạch lông và tạp chất, tinh chất yến 100%, đóng gói 50gram, 100gram và 200gram.

  Tổ yến tinh chế huyết 1

  Tổ yến tinh chế huyết 1

  Tinh chế huyết: Tổ yến huyết đã ngâm, làm sạch lông và tạp chất, tinh chất yến 100%, đóng gói 50gram, 100gram.

  Tổ yến thô vuông

  Tổ yến thô vuông

  Thô vuông: tổ yến nguyên đã làm sạch, chưa qua sơ chế. Chuẩn từ 12 -14 tai yến trở lên/ 100 gram.

  Tổ yến sơ chế 2

  Tổ yến sơ chế 2

  Yến sơ chế 2: Tổ yến bị vỡ một phần, chế biến sơ, đươc làm sạch 80-90% lông nhưng vẫn còn lông măng. Trọng lượng : 50 gram và 100 gram

  Tổ yến tinh chế

  Tổ yến tinh chế

  Tinh chế thường: Tổ yến đã ngâm, làm sạch lông và tạp chất, tinh chất yến 100%, đóng gói 50gram và 100gram.

  Tổ yến tinh chế huyết 2

  Tổ yến tinh chế huyết 2

  Tinh chế huyết: Tổ yến huyết đã ngâm, làm sạch lông và tạp chất, tinh chất yến 100%, đóng gói 50gram, 100gram.

  Tổ yến thô tròn

  Tổ yến thô tròn

  Thô tròn: tổ yến nguyên đã làm sạch, chưa qua sơ chế. Chuẩn từ 10 -12 tai yến/ 100 gram.