Login

Chào mừng quý khách đến với website Yến sào Cần Thơ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

  Video

  Đường dây nóng


  Liên kết

   


  Yến nguyên chất tổ

  Yến nguyên chất tổ

  Trọng lượng: 50g - 20g

  Yến huyết hộp

  Yến huyết hộp

  Trọng lượng: 100g - 50g

  Yến hồng hộp

  Yến hồng hộp

  Trọng lượng: 100g - 50g

  Yến nguyên chất nuôi trong nhà 100g - N018

  Yến sào nguyên chất làm sạch hộp

  Yến sào nguyên chất làm sạch hộp

  Trọng lượng: 3g - 5g - 50g

  Yến nguyên chất hộp 100g

  Yến tổ đảo cao cấp hộp 100g - TP5

  Yến tính chế mẫu hộp quà tặng

  Yến tính chế mẫu hộp quà tặng

  Trọng lượng: 100g - 50g